PersiennTofs Green_H200

Reglagetyper

Persienner

För varje persienntyp kan du välja en lämplig typ av reglage.

Beroende på vilken monteringstyp du valt, kommer du att kunna välja tillämpliga typer av reglage.

För att kolla vilka reglage som finns tillgängliga, välj din tänkta persienntyp nedan: