Reglagetyper Persienner 50 mm

Mellanglas-reglage kan INTE beställas för 50 mm persienner !

!