Tips, råd och instruktioner

Persienner - Tips och information
Persienner - Tips och information

I nedanstående avdelningar har vi sammanställt den information som du behöver för att självständigt klara av:

  • Val av persienner
  • Måttagning före beställning
  • Montering efter leverans.

Kontakta oss om du saknar någon information som du behöver för att genomföra din beställning. Vi hjälper dig gärna.

!