Mellanglas-montering

Mellanglasmontering_H200
16 mm & 25 mm persienner

Fortfarande den vanligaste typen av monteringssätt. Alla gamla persienner sitter oftast inuti öppningsbara fönster.Skall du ersätta dessa persienner med nya, är det mellanglas montage du skall tillämpa.

Detta monteringstyp gäller för : 16 mm OCH 25 mm persienner .(Obs ! ej 50 MM!)

Det måste finnas minst: 28 mm fritt utrymme mellan glasrutor för att persiennen skall kunna gå fritt inuti fönstret.

Har du spröjs inuti fönster, så kan du montera en 16 mm persienn, men utrymmet mellan spröjs/ glasruta måste vara minst: 18 mm mitt på glasrutan, samtidigt som det måste finnas minst 28 mm högst upp där själva överlisten skall hängas.

Överlistens mått är : 25 x 25 mm för 25 mm persienner samt: 19 x 27 mm för 16 mm persienner

Har det inte suttit persienner inuti dina öppningsbara fönsterbågar, krävs det att man borrar hål i samband med montering. Detta är möjligt att klara av på egen hand med hjälp av våra monteringsanvisningar.

!