Monteringstyper Persienner

Monteringstyper Persienner

När du skall välja det lämpligaste stället att montera dina persienner på, måste du först och främst skilja på två nedanstående monteringssätt

Mellanglas-montering tillämpar man på fönster som är öppningsbara. Detta kan vara äldre 2-glas fönster men även nyare 3-glas fönster med isoleringsruta, där det finns en extra båge som är öppningsbart.

Frihängande-montering tillämpar man på alla fönster, där det inte finns möjlighet för mellanglas-montering. Detta innebär att persiennen monteras ovanför eller på själva fönsterbågen från insidan av rummet.

!