Kassett UNI Typ 3

Måttagning tilläggsinformation

Ladda ner video med presentation och tips: > >>>   >Kassett UNI Typ 3

Det är viktigt att mått D anges på rätt sätt för kassett UNI 3

D= sidoskenornas yttre bredd (från ytterkant Vänster skena till ytterkant Höger skena)

Mått D kan aldrig vara mindre än mått A + 30 mm för att skenorna skall  kunna få plats.

Varje skena behöver ca 15 mm för att kunna monteras.

Mått F = Totalbredd för hela kassetten som sitter högst upp.

Kassettrullgardin UNI 5019 typ 3 måttagning 1

Kassettrullgardin UNI 5019 typ 3 måttagning 2

 

!