Bambupersienner 50 mm RETRO

Bambupersienn 50 mm CLASSIC

Modell: RETRO

Beroende på storleken för den produkten du tänker beställa, väljer du en av avdelningarna nedan.

Behöver du beställa flera olika storlekar, får du göra det i respektive avdelning.

Bambupersienner 50 mm RETRO - måttbegränsningar

 Reglage Typ

 Min.Bredd

 Max.Bredd

 Max.Höjd

 Max Yta

Linreglage

48 cm 

240 cm 

300 cm

6,5 m2

Vridstång + lina

48  cm

240 cm 

300 cm

6,0 m2 

Viktigt info angående kombination av ljusa lameller + mörka stegband och linor...

tomruta beställ träpersienner

Vi vill uppmärksamma kunder som tänker kombinera ljusa lameller på sin persienn med mycket mörka färger på linor / stegband att det förekommer viss risk för avfärgning.

Detta betyder att den starka kulören på stegband kan färga av sig på den ljusa lamellens yta på det ställe där stegband "trycks ihop"  och pressas mot lamellernas yta i uppdraget läge. Detta är inget fel utan en skönhetsaspekt som vi vill gärna informera om.

Det är upp till kunden att själv bestämma om man vill kombinera färger på detta sätt eller inte. Ljusa stegband + linor går däremot mycket bra att kombinera med mörka lamellfärger. Ingen avfärgning förekommer i sådana kombinationer. 

!