MONTERING - kassett Decolux

Kassettrullgardin DECOLUX för takfönster

 

 Montering kassett Decolux - 001  Steg 1./ Montera medföljande kantskydd på sidoskenornas nedre kanter.
 Montering kassett Decolux - 002  Steg 2./Avlägsna dem röda skyddsdetaljerna som sitter på kassetten.
 Montering kassett Decolux - 003  Steg 3./Lägg upp kassetten på plant underlag, t.ex: på golvet och passa in sidoskenorna på plats som bilden visar...
 Montering kassett Decolux - 004  ...så här skall det se ut från sidan...observera att botten listen skall ligga "underst"
 Montering kassett Decolux - 005  
 Montering kassett Decolux - 006  Plocka bort fönstertillverkarens specialbeslag, om det finns några.
 Montering kassett Decolux - 007  Lyft upp ramen som bilden visar med stadigt grepp
 Montering kassett Decolux - 008  Placera dem de nedre delarna av sidoskenor i fönsteröppningen.
 Montering kassett Decolux - 009  och lyft sedan in den övre delen på plats
 Montering kassett Decolux - 010  Du får gärna ha någon till hjälp för att hålla kvar ramen på plats medan du skall skruva fast.
 Montering kassett Decolux - 011 Montera fast med skruvar  längst med sidoskenorna
 Montering kassett Decolux - 012  När konstruktionen är väl på plats, skjuter du in bottenlisten på plats så att låsmekanismen fungerar.
 Montering kassett Decolux - 013  Lås mekanismens mittenspår skall glida på sidoskenans kant.
 Montering kassett Decolux - 014  Tryck in täckbrickor för att dölja hörn skarvar
 Montering kassett Decolux - 015  Nu är det klart !
   
   

!