Begränsad order hantering 24/6-3/8

  • BeskrivningUnder närmaste period kommer vår kundmottagning att vara till största delen obemannad. Räkna därför med att svar från oss kan dröja eller till och med uteblir under närmaste perioden.

Förfrågningar som inte har direkt samband med en redan skapad order kommer att förbli obesvarade under denna period.

Vi kommer inte att ha möjlighet att som vanligt besvara mejl omgående.

Order som har inkommit  till och med datum: 2020-06-24 kommer att levereras inom ordinarie LEVERANSPLAN

Observera att  inte heller alla andra "små-order" på färgprover samt samtliga order på reservdelar kommer inte att skickas ut tills vidare utan dessa levereras först vecka 27