Mörkläggningsgardiner - som lamellgardiner

Lamellgardin med lameller av mörkläggande duk erbjuder ganska bra mörkläggning.

En variant på mörkläggningsgardin kan vara en lamellgardin där lameller (tygremsor) är tillverkade av tyg som inte släpper igen något ljus (Black-out). I och med att tyget är helt ljustät så stoppas ljuset effektivt. Dock så måste vi alltid ta med i beräkningen att det handlar om ett antal smala tygremsor som bildar en mörkläggningsgardin. Med tanke på att det alltid blir lite ljusinsläpp på de ställen där lamellerna överlappar varandra så går det tyvärr inte att uppnå 100% mörkläggning av rummet. Däremot är lamellgardin den typ av mörkläggningsgardin som lämpar sig för extra stora fönsterytor där vi har svårt att mörklägga med andra produkter som har måttbegränsningar.