Andra typer av montering...

Titta även på monteringstyper för träpersienner som fungerar även för vanliga persienner...