MÅTTAGNING - Frågor och svar

Använd inte mjuk måttband !

För att du ska bli nöjd med dina solskyddsprodukter, är det givetvis viktigt att  måttagningen blir rätt gjord.

Mått skall alltid anges i millimeter, eftersom precision vid montering av alla solskyddsprodukter är viktig för att få ett bra slutresultat.

Det kan inte understrykas nog:

Använd alltid ett stålmåttband för bästa noggrannhet. Mjuka "skräddare-måttband" (på bild) i rulle är ingenting att ha när man skall ange mått med millimeter-precision. En vanlig "tumstock" är inte heller bra då den kan vara lite svår att använda på vissa typer av fönster och dessutom så den tumstock man har liggande hemma i verktygslådan är oftast en billig variant som inte erbjuder den noggrannhet som krävs för en korrekt mätning.

Alla mått som du anger skall vara totalmått för den beställda produkten. Vi vill alltså veta hur bred din persienn ska vara. Inte hur brett ditt fönster är. Detta betyder att vid t.ex. nischmontering, måste du se till att minska bredden något, för att produkten skall få plats utan problem.

Mät gärna en gång och skriv upp dina mått och gör sedan en kontrollmätning  för att undvika fel mått. Mät gärna på flera ställen på ditt fönster för att kontrollera att utrymmet inte varierar i bredd.

Måttband för måttagning av persienner variant 1

Måttband för måttagning av persienner variant 2

Tumstock för måttagning av persienner 1Tumstock för måttagning av persienner 2

Tumstock för måttagning av persienner 3Tumstock för måttagning av persienner 4

 

 

Avdrag på bredden - vad menas med det?

För att din solskyddsprodukt skall passa in på bästa sätt, är det viktigt att tänka på hur du tagit dina mått.

Till exempel, om din persienn ska sitta inuti fönsterbågen (mellanglas-persienn) så är det viktigt att persiennen blir tillverkad ca 3 mm smalare än utrymmet inuti fönstret. Detta är mycket viktigt och därför får du en fråga i samband med beställningen, så att vi kan vara säkra på att det mått du angett är det exakta mått vi skall tillverka efter (att du gjort avdrag på bredden).

För andra typer av solskydd gäller det också att se till att måtten (särskilt bredden) som du anger är så pass väl avvägda att produkten får plats i det utrymme där du hade tänkt montera den på.

Om en produkt ska monteras på en vägg ovanför den fönsteröppning som ska täckas så blir det också din uppgift att se till att produktens bredd och höjd blir så pass väl tilltagna att produkten täcker och överlappar tillräckligt både på bredd samt höjd.

Höjden då? Hur mycket ska jag minska/öka den?

För persienner behöver du inte minska höjden. Persienner tillverkas så nära som möjligt den höjd du anger i ordern. Observera att en persienn kan tillverkas något längre än dina önskade mått beroende på olika steg avstånd som gäller för respektive persienntyp. Vi ökar hellre längden något än riskerar att göra den för kort.

Däremot kan du öka höjden gärna något och tänk på att en persienn kan faktiskt krympa med cirka 1 % av höjden efter några år. Vill du gardera dig mot detta så kan du lägga till någon centimeter extra på höjden när du beställer. Det är bättre att beställa en persienn som är lite för lång än att riskera att den blir för kort.

Rullgardiner - Tyget måste täcka hela fönstrets höjd och helst lite till.Tänk även på att den skall kanske sitta en bit ovanför fönsteröppningen.Du uppger den totala höjden. Läs mer

Lamellgardiner - Tänk på att det måste finnas lite utrymme mellan golvet och nedre delen av din lamellgardin. Därför bör du dra ifrån ca 3 cm på höjden. Läs mer.

Träpersienner mäter du på samma sätt som vanliga persienner. Läs mer.

Kassettrullgardiner - kräver noggrannhet och här skall du inte dra av eller lägga till någonting, utan anger exakta mått på fönstret enligt instruktioner. Läs mer.

!