KONFIGURATION

Ovan presenteras några förslag på utformning av ett komplett styrsystem för vanligaste solskyddsprodukter.

Styrning sker direkt via anslutande kablar.

!