Totalhöjd träpersienner 35 mm

Den totala höjden på en persienn är summan av den övre + den nedre listen smt hut mycket plats som lamellerna behöver i upphissat läge.

Tabell totalhöjd

Här visas en tabell över beräknade mått .

Observera att samtliga mått är en "cirka beräkning" då paketet kan ju bli olika långt beroende på hur hårt man ser till att dra upp persiennen.

!