En rullgardin med inbyggd fjädermekanism är en "gammaldags" gardintyp som fortfarande har sina anhängare trots vissa specifika begränsningar

På denna sida finner du exempel på problem som vissa användare rapporterat relaterade till rullgardiner med inbyggd fjädermekanism.

Ojämn upprullning för smala gardiner

Jag har problem att rullgardinerna rullar upp snett och skaver tyget mot de vassa plastfästena så att tyget fransar sig. Detta är särskilt problematiskt på de smalaste rullgardinerna som är nästan omöjliga att rulla upp rakt på rullen. Vad kan man göra åt detta? Det blir svårare att rulla tyget upp jämnt ju smalare gardin det handlar om. Gardinens höjd inverkar också på  hur pass svårt det kan bli att rulla upp tyget utan att det skaver mot hållarna.
  • Mer

När gardinen rullas upp med hjälp av den inbyggda fjädermekanismen så är det viktigt att "hålla emot" och kontrollera upprullningen på vägen upp. Ju smalare gardinen 'r desto viktigare blir det att se till att gardinen rullas rakt upp. Man får inte låta gardinen glida åt sidan så att den hamnar i kontakt med någon av monteringsbeslag på sidorna som gardinen sitter monterad i. Det är också av denna anledningen som tyget på en rullgardin  skall alltid vara minst 30 mm smalare än upprullningsröret. Detta just för att förhindra att tyget kan komma i kontakt med hållarnas innerkanter.

För hård spänning på den inbyggda mekanismen ?

Jag upplever problem med att samtliga rullgardiner helt plötsligt släpper i nerdraget läge. Eftersom fjädern är rejält förspänd resulterar detta att metallskenan som sitter i underkant av tyget flyger upp i en väldig fart och slår sönder plastfästena som rullgardinen sitter monterad i.

  • Mer

Problemet du beskriver är ett resultat av för hårt uppspänd fjädermekanism. Fjädern måste ha en lagom kraftig spänning som gör att gardinen skall kunna "orka" att rulla upp precis hela tyget men inte mer. Om spänningen gör att gardinen vill rulla upp hela vägen ochfotrsätta så måste denna spänning justeras. Man får aldrig släppa taget om rullgardinens nedre skena utan man får "följa" med handen / snöret hela vägen upp. Eftersom desssa mekanismer har INTE någon inbyggd bromsmekanism så måste man "hålla emot" på vägen upp.

!