uni info

Hur uppger jag höjden?

Höjden mäter du också innanför själva glasrutan. Tyget tillverkas alltid lite längre än dina angivna mått, så att den täcker fönstret utan problem. Det skall alltid finnas en bit av tyget kvar på rullen uppe i kassetten när rullgardinen är i utrullat läge.

Finns det enbart en sorts sidoskenor till kassett typ 1&2? Kan man inte ha spårskenor?

Spårskenor använder man normalt endast ihop med kassett typ 3. För typ 1&2 använder man alltid platta skenor eftersom tyget ska löpa mellan glasrutan och dessa skenor.

Vad betyder utanpåliggande montering?

Utanpåliggande montering innebär att du monterar kassettrullgardinen på ett helt plant fönster. I sådana fall måste du "lyfta fram" själva kassetten för att rullen på baksidan skall kunna rotera fritt. Då behöver du distansbitar som skall läggas mellan kassetten och själva fönstret. Du skall alltså välja typ 3 vid beställning (med spårsidoskenor och distansprofiler).

Hur uppger jag bredd-måttet?

Bredden anges genom att du uppger själva glasrutans exakta bredd. Har du ett fönster där sidolisterna lutar utåt mot rummet skall du uppge dubbla mått: dels bredden närmast glaset och dels bredden utåt mot rummet. Detta ger oss möjlighet att anpassa dukens bredd på bästa sätt.

Observera att för denna typ av kassett kommer tyget att alltid vara lite smalare än själva glasrutans bredd som du uppger. Detta för att ge plats åt kulkedjemekanism som sitter på sidan. På grund av att tyget blir något smalare, rekommenderar vi att alltid beställa sidoskenor som täcker på båda sidor om tyget.

Följer det med en list som kan monteras längst ner på fönstret för att få bättre mörkläggning?

Nej, det gör det inte. Normalt räcker det med skenor som sitter på sidorna. I vissa typer av fönster kan det dock vara möjligt att sätta en extra skena längst ner och få lite bättre mörkläggningseffekt. Extraskenan kan du beställa på samma sätt som ordinarie skenorna. Skriv gärna under "övriga önskemål" att du tänker montera en av skenorna längst ner så att vi förstår din idé.

Är det borst längst ner på gardinen?

Nej, utan där sitter en bit av speciell mjuk plastmaterial som fungerar som tätning mot fönsterkanten längst ner.

Hur monteras sidoskenorna? Är det alltid tejp-montage? Eller kan man välja skruvmontage?

Sidoskenor för kassett UNI monteras alltid med tejp. Skruvmontage är inget vi rekommenderar.

Är aluminiumskenor bättre än plast? Vilken material ska jag välja?

För typ 3 finns det endast spårskenor och dessa är alltid gjorda i aluminium. För kassett typ 1&2 kan man välja mellan plast eller aluminium. Skenor i plast är billigare. Om man har plastfönster så är plastskenorna nästan identiska i utseendet då de är gjorda av samma material (PVC). Själva kassetten är dock alltid tillverkad i aluminium.

Blir monteringen starkare med tejpmontage jämfört med om man monterar med skruvar?

Nej, det blir det inte. Båda lösningarna garanterar att kassetten sitter kvar på ett bra sätt.

Ska jag välja typ 1 med skruvmontage eller typ 2 med tejp?

Tejpmontage verkar kanske enklare men samtidigt så är det väldigt svårt att få loss kassetten från fönstret om monteringen inte skulle bli optimalt. Om du tar bort kassetten efter att den fäst i underlaget blir det alltid tejprester kvar på fönsterbågen som kan vara ganska svåra att få bort.

Skruvmontage gör det möjligt att ta loss kassetten igen om så skulle behövas. Givetvis blir det mindre hål på var sida om kassetten om du avlägsnar kassetten.

Vilka typer av tyger kan jag välja för kassettrullgardiner "UNI"?

Du väljer ur samma kollektion som för standardrullgardiner. Tyger är olika tjocka, så att ibland kan höjden på en rullgardin vara begränsad pga utrymmet som finns inuti kassetten inte räcker till.

Kan jag få total mörkläggning med denna typ av rullgardin?

Mörkläggande tyger kan användas i denna typ av kassettrullgardin. Detta innebär att du i kombinationen med täckande sidolister kan uppnå nästan total mörkläggning. Man får dock räkna med att en mindre del av solljus kan ändå ta sig in, eftersom skenorna enbart täcker för fönstret vid utförande typ 1 eller typ 2. Tyget glider inte inuti, utan bakom dessa skenor mellan skenorna och glasrutan. Kassett typ 3 ger den bästa avskärmningen, då tyget löper inne i sidoskenans spår.

Behöver jag sidoskenor?

Sidoskenor rekommenderas varmt för denna typ av rullgardin. Vid normal montering kommer tyget i rullgardinen alltid vara ca 5 mm smalare på var sida än själva glasrutan. Om du använder sidoskenor på sidorna kommer denna glipa elimineras helt och du får 100% täckning av fönstret.

Kan man montera på varje typ av fönster?

Tygrullen är placerad på baksidan av kassetten. Detta kräver att det finns tillräckligt med plats (ca 10 mm) för att rullen skall kunna rotera fritt. Är djupen mindre än 10 mm, måste monteringen ske som utanpåliggande.

Om jag flyttar i framtiden, kan jag ta dessa kassetter med mig och montera i mina nya fönster?

Det är tekniskt möjligt att ändra kassettens mått och tygets bredd i efterhand, men detta är mycket tidsödande, så det är nog bäst om du lämnar kvar dina kassetter där de sitter och skaffar nya måttanpassade produkter från oss. Om du kan påvisa att du flyttat och köpt tidigare produkter från oss, så kan vi kanske erbjuda någon form av extra flyttrabatt. (obs" vi har en tidsgräns på 3 år från inköpsdatum för att du skall kunna få erhålla en flytt-rabatt) . Du skall uppge ditt tidigare ordernummer. Och avvakta en rabattkod från oss INNAN du beställer något i vår butik. Vi kan INTE lämna rabatt på en redan lagd order. Den nya ordern måste vara på minst 3000 kr för att rabatt skall kunna nyttjas.

!