Är det möjligt att avbryta en registrerad order?

När du skapat en order via vår webbutik så registreras denna i vårt system och skickas vidare till vår produktionsavdelning. Material reserveras och tillverkning planeras i den turordning som ordern kommit in. Tillverkningen startar så fort vi har ledig kapacitet vilket i praktiken betyder tillverkningsstart mellan 1-3 dagar.

Du kan få lov att annullera din order under förutsättning att vi ännu ej hunnit påbörja tillverkning av din order.

Om vi hunnit påbörja tillverkning av din order förbehåller vi oss rätten att vid annullerad order hålla inne en del av det inbetalda belopp /eller fakturera dig för att täcka våra material + arbetskostnader för den del av order som redan blivit påbörjad.

Du kan givetvis begära att de deltillverkade produkter/material skall levereras till dig i den skick dem befinner sig i det aktuella tillverknings-ögonblicket. Fraktkostnad för en sådan delleverans utgår enligt ordinarie fraktkostnad som då täcks också av det inbetalda/fakturerade orderbeloppet.

!