rullgardiner casc

Montering av rullgardiner av typen CASF utför du enkelt på egen hand. Montera först ena bygeln och lyft sedan upp gardinen på plats och markera var den andra bygeln skall sitta så att vänster och höger hållare hamnar på rätt avstånd från varandra. Det är viktigt att se till att det blir absolut horisontell montering.

Ladda ner en instruktion: PDF-instruktion

Montering rullgardiner CASC steg 1
001.Sätt ihop glidskenan med hållaren
Montering rullgardiner CASC steg 2

002.Fixera glidskenan och hållaren i monteringsbygeln

Montering rullgardiner CASC steg 3

003.Montera sido-täckbrickan på monteringsbygeln

Montering rullgardiner CASC steg 4

004.Skruva fast monteringsbygeln på väggen.          (det går även bra att montera uppåt i taket)

Montering rullgardiner CASC steg 5

005.Montera täckbrickan som täcker skruvarna

Montering rullgardiner CASC steg 6

006.Montera andra hållaren på den sida där kulkedjan skall sitta.

Montering rullgardiner CASC steg 7

007.Skjut in gardinen på plats i den ena hållaren.

Montering rullgardiner CASC steg 8

008.Skjut in glidskenan med kulkedjan i hållaren på andra sidan

Montering rullgardiner CASC steg 9

009.Montera täckbrickan på sidan och för skruvhålen.

PDF-instruktion

!