Motorer 230 VAC AM35 Q för fas-styrning extra tyst (Quiet)

torro am35 q 6-18-230vac motor for fas-styrning

Motor Torro AM35Q 6Nm / 18rpm 230VAC

AM35-6/18-Q
exkl. Leverans kg

För fas-styrning via kabel  > Beställ HÄR

Extra tyst utförande (Quiet)

Kabel längd = 95 cm

FAS-STYRNING (se bild)

Inkoppling av motor 230 V AC för fas-styrning

Motorer i denna grupp styrs via fas-inkoppling på respektive kabel för upp- och ned- rörelse.

Inställning av gränslägen sker huvudsakligen genom dem små justerings skruvar som är synliga.

Justering gör man vid påslagen ström i respektive fas och sedan skruvar med en skruvmejsel ned- och upp-. tills önskat gränsläge uppnåtts.

Motorn stannar sedan automatisk på det inställda läget även om strömmen är på hela tiden.

!