Reklamationshantering

Här hittar du information om hur du går tillväga vid ett reklamationsärende. Det vill säga när något inte är som du förväntar dig.

Vid produktfrågor

Vi bygger vår reklamationshantering och support på Konsumentköplagen(1990:932), Lag(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du inte anser vi följer eller tolkar lagen på rätt sätt, kontakta oss i samband med ditt ärende.


Fel på vara vid leverans

Om det är ett fysiskt fel eller skada på din produkt, eller om produkten på något vis inte motsvarar vad du anser dig ha beställt gör följande:

1. Fotografera och dokumentera felet så tydligt som möjligt så att vi tillsammans med dig kan komma fram till en bra lösning.

3. Fotografera noggrent den förpackning som dina produkter levererades i så att vi kan kunna konstatera eventuella som uppkommit under transporten.(släng inte förpackningen då den utgör bevis vid eventuell transportskada.)

3. Skicka ett mail till oss (support@persiennbutiken.se) och beskriv ditt problem så detaljerat som möjligt. 


Om felet är litet såsom; saknad monteringsdetalj, plastdetalj som lossnat eller som är skadad så kommer vi i första hand att skicka en reservdel till dig som du enkelt kan byta. Detta är det snabbaste och enklaste alternativet.

Beroende på felets natur kan vi även ge dig en viss rabatt på den köpte varan i efterhand.
Om du inte känner att du har kunskap eller vilja att byta ut den exempelvis skadade plastdetaljen själv så får du returnera produkten till oss så att vi kan göra det åt dig. Produkten skickas sedan tillbaka till dig. Detta tar vanligtvis mellan 1-2 veckor. Vi står självfallet för alla omkostnader.

Om vi anser felet vara så pass allvarligt att du utan tvivel ej kan utföra reparationen själv ber vi dig i första hand returnera produkten omgående så vi kan reparera denna. Detta tar vanligtvis mellan 1-2 veckor. Vi står självfallet för alla omkostnader.

I andra hand, kan vi skicka upp en helt ny produkt direkt. Då ber vi dig returnera den gamla produkten till oss på vår bekostnad.

I tredje hand, kan vi skicka upp en helt ny produkt direkt. Vid särskilda omständigheter kan vi låta dig behålla den felaktiga produkten. Du gör då som du önskar med denna.

I fjärde hand, ger vi dig tillbaka hela köpbeloppet i form utav en tillgodo i vår butik. Vad som händer med den felaktiga varan bestäms från fall till fall.

I sista hand, återbetalar vi beloppet till dit konto. Vad som händer med den felaktiga varan bestäms från fall till fall.

Felleverans

Om du har fått en vara som inte överensstämmer med din beställning. Ta då följande steg:

1. Fotografera och dokumentera felet så tydligt som möjligt så att vi tillsammans med dig kan komma fram till en bra lösning.

2. Skicka ett mail till oss (

support@atwhb.se

) och beskriv hur produkten skiljer sig från beställningen.

Beroende på felets natur kommer du få möjligheten att; få en rabatt på produkten eller få en ny produkt hemlevererad.

Den gamla produkten returneras till oss på vår bekostnad, om vi inte kommer överens om något annat.

Transportskada

Om du misstänker att produkten har blivit skadad under transport, exempelvis ett hål i kartong, böjt paket så ta följande steg:

1. Fotografera och dokumentera skadan så tydligt som möjligt innan du har öppnat paketet.

2. Packa försiktigt upp paketet, om produkten är skadad fotografera och dokumentera detta.

3. Skicka ett mail till oss (support@atwhb.se) och beskriv situationen.

Betalningar vid reklamationer

Då vi jobbar med inkassoföretag och tjänster såsom exempelvis Klarna betyder det att du som kund skall betala fakturan oavsett status på beställningen. Annars riskerar du att få påminnelseavgifter.

Om det däremot är ett fel med din beställning kommer åtgärderna som står på denna sida att vidtas och om så krävs kommer pengar att betalas tillbaka till dig så fort som möjligt.

 


 

!