lamellgardin paket-storlek_

Paket-storlekar

På denna sida hitta du information om hur man beräknar det utrymme som lamellerna upptar i från-draget (öppet) läge.

Detta kallar vi för "Paket-storlek"

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ A

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 6,5 cm + 10 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 6,5 + (2 x 10) = 26,5 cm paketstorlek

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ A

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 4,5 cm + 13 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 4,5 + (2 x 13) = 30,5 cm paketstorlek

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ B

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 6,0 cm + 10 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 6,0 + (2 x 10) = 26,0 cm paketstorlek

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ B

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 4,0 cm + 13 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 4,0 + (2 x 13) = 30,0 cm paketstorlek

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ C

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 6,5 cm + 5 cm/m bredd skena på reglage sidan

samt: 6,0 cm + 5 cm/m bredd skena på motsatta sidan.

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 6,5 + (2 x 5) = 16,5 cm paketstorlek på reglage sidan

samt: 6,0 + (2 x 5) = 16 cm på motsatta sidan.

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ C

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 4,5 cm + 7 cm/m bredd skena på reglage sidan

samt: 4,0 cm + 7 cm/m bredd skena på motsatta sidan.

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 4,5 + (2 x 7) = 18,5 cm paketstorlek på reglage sidan

samt: 4,0 + (2 x 7) = 18 cm på motsatta sidan.

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ D

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 10 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir:  (2 x 10) = 20,0 cm paketstorlek

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ D

  • Beskrivning

Paketstorlek beräknas enligt: 13 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir:  (2 x 13) = 26,0 cm paketstorlek