Paket-storlekar

lamellgardin paket-storlek_

På denna sida hitta du information om hur man beräknar det utrymme som lamellerna upptar i från-draget (öppet) läge.

Detta kallar vi för "Paket-storlek"

Klicka på: "Mer information" på respektive flik nedan för att få upp tabeller med exempelstorlekar.

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ A

Paketstorlek beräknas enligt: 6,5 cm + 10 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 6,5 + (2 x 10) = 26,5 cm paketstorlek

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm)
100 16,5
120 18,5
140 20,5
160 22,5
180 24,5
200 26,5
220 28,5
240 30,5
260 32,5
280 34,5
300 36,5
320 38,5
340 40,5
360 42,5
380 44,5
400 46,5
420 48,5
440 50,5
460 52,5
480 54,5
500 56,5
520 58,5
540 60,5
560 62,5

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ A

Paketstorlek beräknas enligt: 4,5 cm + 13 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 4,5 + (2 x 13) = 30,5 cm paketstorlek

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm)
100 17,5
120 20,1
140 22,7
160 25,3
180 27,9
200 30,5
220 33,1
240 35,7
260 38,3
280 40,9
300 43,5
320 46,1
340 48,7
360 51,3
380 53,9
400 56,5
420 59,1
440 61,7
460 64,3
480 66,9
500 69,5
520 72,1
540 74,7
560 77,3

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ B

Paketstorlek beräknas enligt: 6,0 cm + 10 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 6,0 + (2 x 10) = 26,0 cm paketstorlek

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm)
100 16,0
120 18,0
140 20,0
160 22,0
180 24,0
200 26,0
220 28,0
240 30,0
260 32,0
280 34,0
300 36,0
320 38,0
340 40,0
360 42,0
380 44,0
400 46,0
420 48,0
440 50,0
460 52,0
480 54,0
500 56,0
520 58,0
540 60,0
560 62,0

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ B

Paketstorlek beräknas enligt: 4,0 cm + 13 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 4,0 + (2 x 13) = 30,0 cm paketstorlek

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm)
100 17,0
120 19,6
140 22,2
160 24,8
180 27,4
200 30,0
220 32,6
240 35,2
260 37,8
280 40,4
300 43,0
320 45,6
340 48,2
360 50,8
380 53,4
400 56,0
420 58,6
440 61,2
460 63,8
480 66,4
500 69,0
520 71,6
540 74,2
560 76,8

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ C

Paketstorlek beräknas enligt: 6,5 cm + 5 cm/m bredd skena på reglage sidan

samt: 6,0 cm + 5 cm/m bredd skena på motsatta sidan.

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 6,5 + (2 x 5) = 16,5 cm paketstorlek på reglage sidan

samt: 6,0 + (2 x 5) = 16 cm på motsatta sidan.

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm) Paket storlek (cm)
reglagesidan andra sidan
100 11,5 11,0
120 12,5 12,0
140 13,5 13,0
160 14,5 14,0
180 15,5 15,0
200 16,5 16,0
220 17,5 17,0
240 18,5 18,0
260 19,5 19,0
280 20,5 20,0
300 21,5 21,0
320 22,5 22,0
340 23,5 23,0
360 24,5 24,0
380 25,5 25,0
400 26,5 26,0
420 27,5 27,0
440 28,5 28,0
460 29,5 29,0
480 30,5 30,0
500 31,5 31,0
520 32,5 32,0
540 33,5 33,0
560 34,5 34,0

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ C

Paketstorlek beräknas enligt: 4,5 cm + 7 cm/m bredd skena på reglage sidan

samt: 4,0 cm + 7 cm/m bredd skena på motsatta sidan.

Exempel: skena med bredd 200 cm blir: 4,5 + (2 x 7) = 18,5 cm paketstorlek på reglage sidan

samt: 4,0 + (2 x 7) = 18 cm på motsatta sidan.

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm) Paket storlek (cm)
reglagesidan andra sidan
100 11,5 11,0
120 12,9 12,4
140 14,3 13,8
160 15,7 15,2
180 17,1 16,6
200 18,5 18,0
220 19,9 19,4
240 21,3 20,8
260 22,7 22,2
280 24,1 23,6
300 25,5 25,0
320 26,9 26,4
340 28,3 27,8
360 29,7 29,2
380 31,1 30,6
400 32,5 32,0
420 33,9 33,4
440 35,3 34,8
460 36,7 36,2
480 38,1 37,6
500 39,5 39,0
520 40,9 40,4
540 42,3 41,8
560 43,7 43,2

Lamellgardin 127 mm Paket-storlek Typ D

Paketstorlek beräknas enligt: 10 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir:  (2 x 10) = 20,0 cm paketstorlek

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm)
100 10,0
120 12,0
140 14,0
160 16,0
180 18,0
200 20,0
220 22,0
240 24,0
260 26,0
280 28,0
300 30,0
320 32,0
340 34,0
360 36,0
380 38,0
400 40,0
420 42,0
440 44,0
460 46,0
480 48,0
500 50,0
520 52,0
540 54,0
560 56,0

Lamellgardin 89 mm Paket-storlek Typ D

Paketstorlek beräknas enligt: 13 cm/m bredd skena

Exempel: skena med bredd 200 cm blir:  (2 x 13) = 26,0 cm paketstorlek

  • Mer

Bredd (cm) Paket storlek (cm)
100 13,0
120 15,6
140 18,2
160 20,8
180 23,4
200 26,0
220 28,6
240 31,2
260 33,8
280 36,4
300 39,0
320 41,6
340 44,2
360 46,8
380 49,4
400 52,0
420 54,6
440 57,2
460 59,8
480 62,4
500 65,0
520 67,6
540 70,2
560 72,8

!