Motorer 230V AC AM35 för radiostyrning

am45qmel 6-28-230vac rf motor med inbyggd radiomottagare

Motor Torro AM35 MEL 6Nm / 28rpm 230VAC RF med RJ

AM35-6/28-MEL
exkl. Leverans kg

Med inbyggd radío-mottagare för trådlös fjärrkontroll

Kabel längd = 95 cm

Motor Torro AM35 MEL 6Nm / 28rpm 230VAC RF ej RJ

AM35-6/28-MEL
exkl. Leverans kg

Med inbyggd radío-mottagare för trådlös fjärrkontroll

Kabel längd = 95 cm

Inkoppling av motor 230V AC för RF-radiostyrning

Motorer i denna avdelning kräver anslutning med en fas kabel med jord.

Strömmen skall matas hela tiden medan man aktiverar ned- eller upp- rörelse genom radiosignal från kompatibel fjärrkontroll.

Inställning av gränslägen sker elektroniskt, dvs genom att man via fjärrkontroll ställer in det över- och nedre- gränsläget i vilka gardinen startar automatiskt.

En del motorer har även minne för ett mellanläge (Comfort-läge) som kan ställas in och sparas i minnet.

!