Motorer 230V AC AM35 för radiostyrning

am45qmel 6-28-230vac rf motor med inbyggd radiomottagare

pdf-instruktioner   programmering

Viktigt ! Varje motor skall programmeras separat. Så vid parning av en ny fjärrkontroll mot en nyinstallerad motor skall man alltid se till att kunna koppla bort och sedan koppla på just denna motor som skall programmeras / parkopplas med en helt ny fjärrkontroll.

OM det är flera motorer som är kopplade till samma uttag, bör man koppla bort dessa och sedan se till att programmera varje motor separat en åt gången.

Motor Torro AM35 MEL 6Nm / 28rpm 230VAC RF med RJ

AM35-6/28-MEL
exkl. Leverans kg

Med inbyggd radío-mottagare för trådlös fjärrkontroll

Kabel längd = 95 cm

Motor Torro AM35 MEL 6Nm / 28rpm 230VAC RF ej RJ

AM35-6/28-MEL
exkl. Leverans kg

Med inbyggd radío-mottagare för trådlös fjärrkontroll

Kabel längd = 95 cm

Inkoppling av motor 230V AC för RF-radiostyrning

Motorer i denna avdelning kräver anslutning med en fas kabel med jord.

Strömmen skall matas hela tiden medan man aktiverar ned- eller upp- rörelse genom radiosignal från kompatibel fjärrkontroll.

Inställning av gränslägen sker elektroniskt, dvs genom att man via fjärrkontroll ställer in det över- och nedre- gränsläget i vilka gardinen startar automatiskt.

En del motorer har även minne för ett mellanläge (Comfort-läge) som kan ställas in och sparas i minnet.

!