Heat-Stop Värmeavstötande Lamellgardiner - (HS)

HS = Heat stop
Lamellgardiner med en specialbehandla´d baksida kallas för Heat-Stop (HS). Dess främsta egenskap är att om den behandlade ytan vänds mot solen så utgöt den en mycket effektiv barriär mor det infallande solljuset och minskar uppvärmningen.
!