Strömbrytare för Gruppstyrning (IB)

!

Torro AC 125-02 1-channel remote wall switch impulse

AC125-02
Vikt: kg

Denna strömbrytare används för lågpotential-styrning (dry-contact)

Kan ej styra en motor direkt !

Torro AC 126-02 2-channel remote wall switch impulse

AC126-02
Vikt: kg

Denna strömbrytare används för lågpotential-styrning (dry-contact)

Kan ej styra en motor direkt !