Vind och sol - automatik kabelbunden IB (för gruppstyrning)

!