KONFIGURERA och BESTÄLL Kassettrullgardin Premium

ikon_order

Viktig information angående montering av denna produkt..

Kassettrullgardin Premium monteras med hjälp av monteringsdetaljer som ingår i din leverans. Om dina fönster är utrustade med fönsterfabrikatens beslag för deras egna gardinlösningar så skall dessa plockas bort innan du monterar upp din nya kassettrullgardin.

måttbeställning ... ?

Kassettrullgardin PREMIUM beställer du alltid exakt till den typ+modell av fönster som står angiven på en identifieringsbricka på ditt fönster.

Genom att uppge fabrikat och beteckning försäkrar du dig om att den levererade kassetten kommer att passa till just ditt fönster med millimeter precision vilket är en förutsättning för att mörkläggningen skall bli så optimal som möjligt.

Vi har tillsvidare stoppat möjligheten att beställa dessa kassetter till fönster som saknar modellbeteckning . Att tillverka efter enbart måttangivelser från kunden är tyvärr komplicerat då måttagningen kan vara mycket svår att utföra på vissa fönstertyper..med andra ord: vi tar inte emot order för ej typbestämda fönster.

!