Maximal lutning for Lamellgardiner typ VA och VB

Vid beställning skall helst alla mått anges  eller minst mått: A,B samt: C (eller D)

Vi räknar ut det fjärde måttet själva om inte denna uppges vid beställning.

Elektrisk styrning erbjuder vi inte för lutande lamellgardiner. 

OBS! Maximal LUTNING för skena D får EJ vara större än : 45 grader ! Läs mer längre ned på denna sida hur du räknar ut vilken lutning du har.

Lamellgardiner lutande max lutning info

Beräkna lutning för din lamellgardin enligt följande formel :  (A-B) / C  < 1

Det värde du får fram får inte vara större än: 1,00 för att gardinen skall kunna levereras (detta motsvarar skenans lutning på 45 grader)

 

Dessutom finns det även andra parametrar som begränsar maximal längd samt totalvikt för tyget som används och dessa är direkt beroende av vilken lutning på den övre skenan som efterfrågas.

Det är alltså viktigt med konsultation före eventuell beställning . Order som kommer in med mått som överstiger våra tekniska måttbegränsningar kommer att ogiltigt förklaras och annulleras.

!