Trådlösa Radio-Fjärrkontroller för väggmontage

!

Oftast ställda frågor.....

Behöver man hålla knappen nedtryckt hela tiden för att rulla upp ner gardinen ?

Man behöver INTE hålla knappen nedtryckt. Ett kort tryck räcker.Gardinen åker automatiskt ner/upp till förinställda gränslägen och stannar där automatiskt.

Man kan dock när dom helst trycka på stopp-knappen för att stanna i önskat läge.

Torro AC 125-01 1-channel remote wall switch

AC125-01
Vikt: kg

1-kanals trådlös radio-kontroller för väggmontering.

Ingen monteringsdosa behövs. Skruvas fast / monteras med tejp mot underlaget.

Torro AC 126-01 2-channel remote wall switch

AC126-01
Vikt: kg

1-kanals trådlös radio-kontroller för väggmontering.

Ingen monteringsdosa behövs. Skruvas fast / monteras med tejp mot underlaget.

Torro AC 510-01 1-channel remote wall switch

AC510-01
Vikt: kg

Torro AC 511-05 5-channel remote wall switch black & white

AC-511-01
Vikt: kg

AC133-05 R

AC510-01
Vikt: kg