Väggmontering med ENKEL skena

Kassettrullgardin 5065 Louisa

Montering av ENKEL skena sker enklast med dubbelhäftande tejp vilket förutsätter att underlaget har en någorlunda jämn ytstruktur. Själva kassetten kan också fästas med dubbelhäftande tejp eller med hjälp av monterings-klipps vilka skruvas fast i väggen.

 kassettrullgardin LOUISA

Testa att montera beslag på baksidan av kassetten så du lär dig förstå hur de fungerar

kassettrullgardin LOUISA

Märk ut plats där beslagen skall monteras.

kassettrullgardin LOUISA

Skruva fast beslagen (använd pluggar om underlag kräver det) 

kassettrullgardin LOUISA

Lyft upp kassetten och börja med att vinkla in baksidan i  beslagens nedre kant

kassettrullgardin LOUISA

Tryck in kassetten i beslagen tills du hör ett klick-ljud.

kassettrullgardin LOUISA

Innan du monterar sidoskenor, se till att göra ordentligt rent på ytor där skenor skall appliceras.

kassettrullgardin LOUISA

Torka rent ordentlig med T-sprit eller den medföljande rengörings duken

kassettrullgardin LOUISA

Avlägsna skyddspappret från dubbelhäftande tejp.

kassettrullgardin LOUISA

Passa in skenan mot kassetten underifrån och se sedan till att skenan hänger absolut rakt neråt

kassettrullgardin LOUISA

Tryck till med handen och se till att skenan hamnar rakt. Svårt att få loss !

kassettrullgardin LOUISA

Tryck till ordentligt längst med hela längden.

kassettrullgardin LOUISA

Tryck in botten-ändskydd i sidoskenornas nedre öppning.

kassettrullgardin LOUISA

Om du beställt även en nedre skena så monterar du den på samma sätt längst ned.kassettrullgardin LOUISA

Tryck till ordentligt fä att tejpen skall fästa

kassettrullgardin LOUISA

Bottenskenan förbättrar kassettkonstruktionens mörkläggning avsevärt

kassettrullgardin LOUISA

Dra ner tyget så att den precis går in i den nedre skenan utan att tyget börjar böjas

Tyget skall hänga ner fritt utan veck och inte vila i bottenlistens botten.

I följande steg nedan visar vi hur du ställer in stop-pärlan för det över- och nedre- ändläget.

kassettrullgardin LOUISA stoppärla

Ta tag med fingrarna på den kula i kedjan som ligger närmast öppningen och dra sedan kedjan mot dig utan att släppa taget om den valda kulan.

kassettrullgardin LOUISA stoppärla

Montera den stop-pärla som du fick med i leveransen på den valda kulankassettrullgardin LOUISA stoppärla

Dra upp tyget hela vägen upp

kassettrullgardin LOUISA stoppärla

Dra inte in hela vägen i kassetten utan låt tyget hänga ner en lämplig bit ner från kassetten.kassettrullgardin LOUISA stoppärla

Välj också här en kula som ligger närmast öppningen och se till att även den utrustas med en "stop-pärla" som fungerar som ett STOPP för den uppåtgående rörelsen på gardinen.kassettrullgardin LOUISA stoppärla

Om du valt produkt som inte har någon skarv på kulkedja (extra kort kedja) så kommer du inte kunna använda dig av stop-pärlor då dessa går inte att montera på en sådan kedja.

!