Väggmontering med ENKEL skena

Kassettrullgardin 5065 Louisa

Montering av ENKEL skena sker enklast med dubbelhäftande tejp vilket förutsätter att underlaget har en någorlunda jämn ytstruktur. Själva kassetten kan också fästas med dubbelhäftande tejp eller med hjälp av monterings-klipps vilka skruvas fast i väggen.

 

Testa att montera beslag på baksidan av kassetten så du lär dig förstå hur de fungerar

Märk ut plats där beslagen skall monteras.

Skruva fast beslagen (använd pluggar om underlag kräver det) 

Lyft upp kassetten och börja med att vinkla in baksidan i  beslagens nedre kant

Tryck in kassetten i beslagen tills du hör ett klick-ljud.

Innan du monterar sidoskenor, se till att göra ordentligt rent på ytor där skenor skall appliceras.

Torka rent ordentlig med T-sprit eller den medföljande rengörings duken

Avlägsna skyddspappret från dubbelhäftande tejp.

Passa in skenan mot kassetten underifrån och se sedan till att skenan hänger absolut rakt neråt

Tryck till med handen och se till att skenan hamnar rakt. Svårt att få loss !

Tryck till ordentligt längst med hela längden.

Tryck in botten-ändskydd i sidoskenornas nedre öppning.

Om du beställt även en nedre skena så monterar du den på samma sätt längst ned.

Tryck till ordentligt fä att tejpen skall fästa

Bottenskenan förbättrar kassettkonstruktionens mörkläggning avsevärt

Dra ner tyget så att den precis går in i den nedre skenan utan att tyget börjar böjas

Tyget skall hänga ner fritt utan veck och inte vila i bottenlistens botten.

-----

I följande steg nedan visar vi hur du ställer in stop-pärlan för det över- och nedre- ändläget.

Ta tag med fingrarna på den kula i kedjan som ligger närmast öppningen och dra sedan kedjan mot dig utan att släppa taget om den valda kulan.

Montera den stop-pärla som du fick med i leveransen på den valda kulan

Dra upp tyget hela vägen upp

Dra inte in hela vägen i kassetten utan låt tyget hänga ner en lämplig bit ner från kassetten.

Välj också här en kula som ligger närmast öppningen och se till att även den utrustas med en "stop-pärla" som fungerar som ett STOPP för den uppåtgående rörelsen på gardinen.

Om du valt produkt som inte har någon skarv på kulkedja (extra kort kedja) så kommer du inte kunna använda dig av stop-pärlor då dessa går inte att montera på en sådan kedja.