Barnsäkerhet för solskydd

child security_

Child-Safety

I enlighet med senaste EU direktiv skall samtliga solskyddsföretag erbjuda sina kunder lösningar som tar hänsyn till barnsäkerhet.

I korthet betyder detta direktiv att det skall finnas tillgängliga säkerhetslösningar som motverkar risken för uppkomsten av skada eller i värsta fall död genom kvävning hos mindre barn som kommer i kontakt med solskydd och dess linor(persienner)/kulkedja-reglage(gardiner).

Genom att hålla dessa linor och reglage på ett sätt som omöjliggör för barn att komma i kontakt med dem kan man undvika dessa risker.

Vi erbjuder därför två typer av produkter:

1. Säkerhetsprodukter som hjälper till att linda ihop eller hålla fast linor och reglagekedjor mot väggen 

2. Säkerhetsprodukter som har en specialanpassad mekanisk brytförmåga och vars uppgift är att "släppa efter" när viss belastning uppstår i linan / reglagekedjan (till exempel om ett barn skulle fastna i dessa reglage så skall anordningen se till att linan/kedjan frikopplas så att kvävningsrisken undanröjs)

Det kan inte nämnas nog att: det bästa sättet för att uppnå säkerhet för barn är att hålla alla reglage linor/kedjor på lämplig höjd från golvet (rekommenderad höjd är: 150 cm)

Persiennbutiken har flyttat försäljning av reservdelar till: www.persienner.nu

Vi har under längre tidsperiod haft flera olika webbutiker som riktade sig mot olika kundgrupper. Nu har vi flyttat försäljning av samtliga reservdelar till www.persienner.nu

Persienner  Rullgardiner  Lamellgardiner Plisségardiner Duo-rullgardiner Panelgardiner
!