SVART - Lamellgardiner

SVART - Lamellgardiner

Lamellgardiner - färger och färgprover

A2 - Berlin 1320 Black Lamellgardin (DO)

Färgprov
PR 3012 A2
!
A2 - Berlin 1320 Black Lamellgardin (DO)

Prisgrupp A2    Beställ Lamellgardin             Ljusdämpande 90%  (nästan helt mörkläggande)  svart

C2 - Starlet FR 5832 Black Lamellgardin (DO+FR)

PR 3012 C2
!
C2 - Starlet FR 5832 Black Lamellgardin (DO+FR)

F1 - Starlet BO FR 5832 Black Lamellgardin (BO+HS+FR)

PR 3012 F1
!
F1 - Starlet BO FR 5832 Black Lamellgardin (BO+HS+FR)

F3 - Ex-Lite BO 1022-099 Black Lamellgardin (BO+FR)

Färgprov
PR 3012 F3
!
F3 - Ex-Lite BO 1022-099 Black Lamellgardin (BO+FR)