GUL - Lamellgardiner

GUL - Lamellgardiner

Lamellgardiner - färger och färgprover

A1 - Line N 114 Apricot Lamellgardin (DO)

PR 3012 A1
!

A2 - Berlin 6440 Cyber yellow Lamellgardin (DO)

Färgprov
PR 3012 A2
!

Prisgrupp A2    Beställ Lamellgardin                         Ljusdämpande gul

B1 - MIAMI 015 Yellow Lamellgardin (DO)

PR 3012 B1
!

Prisgrupp B1    Beställ Lamellgardin               Ljusdämpande 

C1 - Patagonia 022 Light yellow Lamellgardin (DO+FR)

Färgprov
PR 3012 C1
!

D1 - Natural 903 Pine Lamellgardin (DO+NT)

Färgprov
PR 3012 D1
!
D1 - Natural 903 Lamellgardin (DO+NT)
D1 - Natural 903 Lamellgardin (DO+NT)

Prisgrupp D1   Beställ Lamellgardin               Natur design  gul

D2 - Berlin BO 5700 Sunlight Lamellgardin (BO)

Färgprov
PR 3012 A2
!

Prisgrupp D2     Beställ Lamellgardin                         Mörkläggande      gul

G2 - Aqua Perl 004 Sun Lamellgardin (DO)

Färgprov
PR 3012 G2
!

Prisgrupp G2    Beställ Lamellgardin                     Ljusdämpande  gul