Plissegardiner - GRÅ

Plissegardiner - GRÅ

Plissegardiner 20 mm

HC1 SISTRA 60017 Dubbelplisse Warm grey (DO) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

Ljusavskärmande  Dubbelplisse  grå

Vit baksida / Grå insida

B3 - CRUSH 10306 Grey (TL) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

B1 - PALADO PEARL 20225 Grey (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D2 - DIMOUT PEARL 20105 Grey (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C2 - SUNRISE FR 0327 Grey (FR+DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C2 - SUNRISE FR 0328 Dark grey (FR+DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C3 - METALIC 80436-7351 Graphite (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C3 - METALIC 80436-7353 Grey (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C6 - MERISA 30611 Metal (SCR) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!
Screen  Grå  Plisségardin 20 mm 

C4 - PARA PEARL 40075 Grey (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D42 - TERAZZO4340-005 Beton (VS) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D52 - LEIPZIG 8550 White-silver (SCR) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D23 - CALIFORNIA Rustique 820095-3 Graphite (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D31 - LINIEN 30226 Grey (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D31 - LINIEN 30228 Dark grey (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D21 - JAIPUR 614-6205 Dark grey Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D1 - SOMNIO PEARL BO 20003 Grey Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

D36 - BARISI 30094 Grey (NT) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

E1 - METAL BO MBO-PL-060 Silver grey Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

HC1 SISTRA 60014 Dubbelplisse Shadow (DO) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

Ljusavskärmande  Dubbelplisse Grå

Vit baksida / Grå insida

B3 - CRUSH 07872 FOG(TL) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!