Plissegardiner - VIT

Plissegardiner - VIT

Plissegardiner 20 mm

B3 CRUSH 10302 White (TL) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

B3 - CRUSH 10303 Stone white (TL) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C5 - CRUSH PEARL 20632 White (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

B1 - PALADO PEARL 20201 White (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

B1 - PALADO PEARL 20220 Off White (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D2 - DIMOUT PEARL 20106 White (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C2 - SUNRISE FR 0321 White (FR+DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C3 - METALIC 80436-7350 White (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

C4 - PARA PEARL 40071 White (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D51 - MADRID 135-1590 Crystal (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D42 - TERAZZO 4340-001 Muschel (VS) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D31 - LINIEN 30227 White (DO) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D41 - ONDA 80464-6546 White (VS) Plissegardin

Färgprov
PR 4020
!

D1 - SOMNIO PEARL BO 20001 White (BO) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

D44 - LILLE 902-9040 White (VS) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

D32 - STICKAN 912667-8-602-81 White (DO) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

E1 - METAL BO MBO-PL-010 White (BO) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

E2 - BRUSSELLS 119-1300 White-silver (TL)

Färgprov:
PR 4020
!

HC1 SISTRA 60001 Dubbelplisse White (DO) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

Ljusavskärmande Dubbelplisse Vit 

Vit baksida / Vit insida