plisse 20 mm metal bo index b125

E1 - METAL (BO+HS)

Dukens baksida är Silver-Färgad

E1 - METAL BO MBO-PL-010 White (BO) Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!

E1 - METAL BO MBO-PL-060 Silver grey Plissegardin

Färgprov:
PR 4020
!