BESTÄLLNING kassettrullgardin Premium

Kassettrullgardin PREMIUM 

För att beställa din produkt, måste du känna till vilken prisgrupp den tillhör.

För att fastställa vilken prisgrupp du skall beställa måste du först välja  : FÄRG

!

Kassettrullgardin Premium Beställning

tomruta
Välj Prisgrupp: A  B  C  D  E

måttbeställning ... ?

Kassettrullgardin PREMIUM beställer du alltid exakt till den typ+modell av fönster som står angiven på en identifieringsbricka på ditt fönster.

Genom att uppge fabrikat och beteckning försäkrar du dig om att den levererade kassetten kommer att passa till just ditt fönster med millimeter precision vilket är en förutsättning för att mörkläggningen skall bli så optimal som möjligt.

Vi har tillsvidare stoppat möjligheten att beställa dessa kassetter till fönster som saknar modellbeteckning . Att tillverka efter enbart måttangivelser från kunden är tyvärr komplicerat då måttagningen kan vara mycket svår att utföra på vissa fönstertyper..med andra ord: vi tar inte emot order för ej typbestämda fönster.