Bildgalleri

Träpersienner 25 mm

 Träpersienn med 25 mm lameller

Träpersienn med 25 mm breda lameller samt 16 mm breda stegband. (Kan endast beställas i utförande med överlist 37 x 37 mm) 

 Träpersienn med 25 mm lameller

Träpersienn 25 mm standard. Med överlist i stål. Överlisten täcks med en täcklist av massivt trä.

!