Montering Persienner med wirestyrning

Double-click here to change image
På denna sida visar vi hur man monterar en persienn utrustade med sidostyrning med wire.
 
montering av persienn med styrwire_001.jpg

Kontrollera på vilket ställe kan beslaget  monteras utan att det hamnar över dem inre detaljerna i persiennen överlist.

montering av persienn med styrwire_002.jpg

Skruva fast beslaget med ett par skruvar. Beroende på fönstertypen kan det vara en fördel att förborra först med en liten borr.

montering av persienn med styrwire_003.jpg

Trä in wiren genom hål i överlisten. Blockerings ringen skall stanna i överlisten och låsa wiren.

montering av persienn med styrwire_004.jpg

Fortsätt att trä wiren genom alla lameller i persiennen ändå ner genom bottenlisten.

montering av persienn med styrwire_005.jpg

Se till att tak-beslag är i öppen position, dvs att lås-vingen pekar ut mot rummet.

Lyft sedan in persiennen på plats in i beslagen.

montering av persienn med styrwire_006.jpg

Lås persiennen genom att vrida lås-vingen till vänster.

montering av persienn med styrwire_007.jpg

Skruva fast den nedre hållaren för wirestyrning. Beroende på fönstertyp kan det vara en fördel att för-borra med en liten borr.

montering av persienn med styrwire_008.jpg

Dra wiren nedåt för att uppnå lämplig spänning och blockera sedan med skruven

På detta sätt låser du fast wiren i uppspänt läge.

montering av persienn med styrwire_009.jpg

Klipp av wiren , men lämna eventuellt en bit på ca: 2-3 cm kvar ifall du skulle

i framtiden behöva att spänna upp wiren på nytt. Använd gärna en tång,

då en sax kan faktiskt ta skada av stålwiren som är ganska hård !

montering av persienn med styrwire_010.jpg

Sammankoppla vridstången med reglagewire som kommer ut från persiennens

överlist.

montering av persienn med styrwire_011.jpg

Dra upp plasthylsan som sitter på vridstången för att koppla ihop skarven.

montering av persienn med styrwire_012.jpg

Skruva fast hållaren för vridstång på lämplig höjd.

montering av persienn med styrwire_013.jpg

Skruva fast linlåset.

montering av persienn med styrwire_014.jpg

Montera lintofsen på lämplig höjd.  OBS!  Detta skall göras när persiennen

är i neddraget läge !!

montering av persienn med styrwire_015.jpg

Här visas en persienn som är  klar för användning.

!