Måttagning för montering: "på glasrutan"

Du tar mått på dina fönster genom att mäta glasrutan inifrån rummet.

Glöm sedan inte att dra av: 3 mm på bredden på din persienn. Detta för att persiennen skall kunna löpa fritt inuti fönstret vid upp- och nedhissning samt när du vrider på lamellerna.

Har du gamla fönster, mät gärna bredden på några ställen (uppe, nere och på mitten) för att försäkra dig om att fönstret har raka sidor.

Persienner - montering utanpå glasrutan 001

Persienner - montering utanpå glasrutan 002

Persienner - montering utanpå glasrutan 003

Persienner - montering utanpå glasrutan 004

Om du mäter nischmått med hjälp av måttband i kassett (på bild) glöm inte att det skall ofta plussas 5-10 cm på dem måtten du läser av .(måttbandets kassett är i vägen och utgör en del av mått du tar).

 

!