Måttagning för montering i nisch

Hur skall du mäta dina fönster , beror främst på hur du hade tänkt dig att montera persiennerna.

Skall de sitta i en nisch, eller kanske på väggen ovanför fönstret? ...eller direkt "på glasrutan" ?

Läs gärna först kapitlet om dem olika monteringstyper som finns, för att välja rätt placering för dina persienner. När du bestämt hur persiennerna skall vara placerade, kan du ta mått på dina fönster enligt någon av metoderna nedan.

Använd ett måttband eller liknande med millimeter noggrannhet. Anteckna alla mått på papper och var noggrann med att skriva : Fönsterbredd x Fönsterhöjd exakt i millimeter.Från dessa mått drar du sedan av på bredden enligt beskrivningar i respektive kapitel nedan.

Rekommenderat avdrag: 

Bredd : - 3 mm totalt 

Höjd: inget avdrag ( lägg gärna på + 5-10 mm)

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Om du mäter nischmått med hjälp av måttband i kassett (på bild) glöm inte att det skall ofta plussas 5-10 cm på dem måtten du läser av .(måttbands kassetten är i vägen och utgör en del av mått du tar). 

Viktigt (!) angående måttagning av dina gamla persienner..

I vanliga fall skall du ta mått på dina fönster för att säkerställa att du på bästa sätt anpassar dina mått till utrymme som finns.

Om du vill istället utgå från din gamla persiennens bredd så måste du tänka på att det är LAMELLERNAS bredd som du skall mäta på din gamla persienn. Den övre och nedre listen brukar oftast vara lite smalare än själva lameller. Om du beställer hos oss en persienn som är 1000 mm bredd så kommer detta vara just lamellernas bredd medan den övre och nedre listen blir cirka 5 mm smalare för att underlätta montering och för att undvika att den nedre listen kan skrapa längst med kanter vid manövrering.

!