Måttagning för montering i nisch

Du tar mått på dina fönster genom att mäta utrymmet där persienner skall sitta inifrån rummet.

Glöm sedan inte att dra av: 3 mm på bredden på din persienn. Detta för att persiennen skall kunna löpa fritt inuti fönstret vid upp- och nedhissning samt när du vrider på lamellerna.

Har du gamla fönster, mät gärna bredden på några ställen (uppe, nere och på mitten) för att försäkra dig om att fönstret har raka sidor.

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Om du mäter nischmått med hjälp av måttband i kassett (på bild) glöm inte att det skall ofta plussas 5-10 cm på dem måtten du läser av .(måttbands kassetten är i vägen och utgör en del av mått du tar).

 

!