Måttagning för montering i nisch

Hur skall du mäta dina fönster , beror främst på hur du hade tänkt dig att montera persiennerna.

Skall de sitta i en nisch, eller kanske på väggen ovanför fönstret? ...eller direkt "på glasrutan" ?

Läs gärna först kapitlet om dem olika monteringstyper som finns, för att välja rätt placering för dina persienner. När du bestämt hur persiennerna skall vara placerade, kan du ta mått på dina fönster enligt någon av metoderna nedan.

Använd ett måttband eller liknande med millimeter noggrannhet. Anteckna alla mått på papper och var noggrann med att skriva : Fönsterbredd x Fönsterhöjd exakt i millimeter.Från dessa mått drar du sedan av på bredden enligt beskrivningar i respektive kapitel nedan.

Rekommenderat avdrag: 

Bredd : - 3 mm totalt 

Höjd: inget avdrag ( lägg gärna på + 5-10 mm)

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Måttagning för persienn-montering i nich

Om du mäter nischmått med hjälp av måttband i kassett (på bild) glöm inte att det skall ofta plussas 5-10 cm på dem måtten du läser av .(måttbands kassetten är i vägen och utgör en del av mått du tar). 

!