Måttagning för mellanglas persienner

Oftast kan du att ta mått på dina fönster genom att mäta glasrutan inifrån rummet.Kontrollera dock noggrant hur persiennen skall sitta inne i fönstret.

Du mäter på samma sätt som för frihängande montering i glasrutan.

VIKTIGT:  En del fönster kan ha olika mått på inre/yttre bågen ! Det är oftast frågan om fönster där man bytt yttre bågen  och låtit den gamla inner bågen sitta kvar. Dela gärna fönstret och kontrollera mått mellan glasrutorna för att vara säker på att persiennen får plats där den skall sitta eller att persiennen kanske monteras högre upp bakom inner bågen , och att då måste man tänka på att anpassa persiennens höjd därefter !

Glöm sedan inte att dra av: 3 mm på bredden på din persienn. Detta för att persiennen skall kunna löpa fritt inuti fönstret vid upp- och nedhissning samt när du vrider på lamellerna.

Har du gamla fönster, mät gärna bredden på några ställen (uppe, nere och på mitten) för att försäkra dig om att fönstret har raka sidor.

 Persienner mellanglas montering 001

Persienner mellanglas montering 002

Persienner mellanglas montering 003

Persienner mellanglas montering 004

Om du mäter nischmått med hjälp av måttband i kassett (på bild) glöm inte att det skall ofta plussas 5-10 cm på dem måtten du läser av .(måttbandets kassett är i vägen och utgör en del av mått du tar).

 

!