Funktion decolux_1_B250

Funktion

Kassetten manövreras enkelt med hjälp av det lilla handtaget som sitter på den rörliga bottenlisten.

Genom att vippa listen utåt mot fönstret frigör man bromsmekanismen och kan flytta gardinen till önskad höjd.

Släpper man handtaget samtidigt som man vippar framåt aktiveras bromsmekanismen och tyget stannar i den önskade positionen.

 Duken förblir spänd hela tiden med hjälp av den inbyggda fjädermekanismen.