Lamellgardiner Reglage Längd

Reglagelängd

Lamellgardiner (lamellgardin, vertikalgardiner)

Reglagelängd betyder: att du kan välja hur långa reglagen skall vara,

 

Som REGLAGE menas: kedjan och snöret som man manövrerar lamellgardinen med.

 

Längden räknas från skenan som sitter högst upp till det ställe där kedjan / snöret slutar.

 

Om du inte anger vilken längd du önskar, så brukar vi göra den som ”standard”  dvs: ca: 2/3 delar av lamellgardinens totala höjd.

 

Till exempel: Om lamellgardinen är 200 cm hög, så blir standardlängden på reglaget cirka: 154 cm uppifrån räknat (alltså: 2/3 delar av den totala höjden).

 

Möjligheten att uppge reglagelängd kan komma till användning när du måste montera din lamellgardin väldigt högt uppe, och då behöver reglagen vara extra långa !