Lamellgardiner - Reglagelängd

Lamellgardiner Reglage Längd
Nedan finner du information om reglagelängder för våra lamellgardiner

Reglagelängd betyder: att du kan välja hur långa reglagen skall vara, 

Som REGLAGE menas: kedjan och snöret som man manövrerar lamellgardinen med.

Längden räknas från skenan som sitter högst upp till det ställe där kedjan / snöret slutar. 

Om du inte anger vilken längd du önskar, så brukar vi göra den som ”standard”  dvs: ca: 2/3 delar av lamellgardinens totala höjd. 

Till exempel: Om lamellgardinen är 200 cm hög, så blir standardlängden på reglaget cirka: 154 cm uppifrån räknat (alltså: 2/3 delar av den totala höjden). 

Möjligheten att uppge reglagelängd kan komma till användning när du måste montera din lamellgardin väldigt högt uppe, och då behöver kanske reglagen vara extra långa.

!