MBM = Mekanismens Begränsande Mått

R1021_B400
Upprullnings-mekanismer skall vara dimensionerade för bekväm och funktionssäker manövrering av rullgardiner.
Kulkedje-mekanismer måste vara tillräckligt kraftiga för att de skall klara att lyfta en stor gardin utan att t.ex. kedjan går av.
 
Fjädermekanism som lyfter upp rullgardinen automatiskt, måste vara anpassad så att dess styrka är tillräcklig för att lyfta rullgardin med viss storlek.
EL-motorer måste ha tillräcklig styrka för att kunna lyfta duken utan att bli överbelastade.

Våra avdelningar för beställning av respektive produkt är indelade i olika storleksgrupper.

På detta sätt anpassar vi rör-storleken, mekanism-typer mm till rullgardinens storlek så att din beställning blir rätt.

Det går till exempel inte att beställa en rullgardin som är 3 x 3 meter i rör-storlek 28 mm, utan man får gå till en annan produktkategori och välja 50 mm rör istället, då detta rör och dess mekanismer är anpassade till just större rullgardiner.

!