DBM = Dukens Begränsande Mått

DBM_1_B400

Rullgardinstyg som används vid tillverkning av rullgardiner levereras till oss upprullad på en rulle, likt ett vanligt gardintyg.

Bredden på den hoprullade duken kan variera mellan: 150 -240 cm beroende på tillverkaren, duk-sorten, mm. Denna bredd kallar vi på vår hemsida för: "Dukens Begränsande Mått"(DBM)

DBM är alltså en av dem faktorer som tillsammans begränsar den färdiga rullgardinens dimensioner.

Exempel:

Enfärgad duk utan mönster / DBM = 200 cm

Om duken inte är mönstrad, utan har en slät enhetlig yta i en kulör, kan man klippa den antingen på bredden  eller på längden.

Detta innebär att man kan tillverka en rullgardin som blir maximalt 2 meter BREDD men samtidigt kan höjden vara flera meter. Höjden begränsas egentligen enbart av dem övriga BM-värdena

Det går också , genom att "vända på duken" göra den maximalt 2 meter HÖG men då kan göra den mycket BREDD istället. Bredden begränsas då enbart av dem övriga BM- värdena.

Duk med mönster / DBM = 200 cm

Om duken har ett tryckt mönster etc.så blir det i många fall ingen estetiskt tilltalande lösning om man försöker vända på duken för att kunna göra den längre..Nallarna hamnar på sidan och blommorna "ligger ner..".

Mönstret löper alltid längst med ena kanten på den hoprullade duken. Detta innebär att maximal höjd på duken blir samma som: DBM, dvs: 200 cm (om man vill att mönstret skall vara på rätt håll)

Bredden är obegränsad (eller begränsas enbart av de övriga BM- värdena.), medan höjden kan bli maximalt lika stor som dukens DBM.

Om mönstret inte har någon tydlig bestämd "ordning", (t.ex: prickar, ojämna figurer,mm.)kan man givetvis då vända på tyget för att kunna öka höjden på samma sätt som i exemplet med slätt tyg ovan.

 

!