Leveranstider

Leveranstider hos Persiennbutiken

Vårt mål är att alltid leverera dina produkter fortast möjligt.

Våra produktionsenheter tillverkar inkomna beställningar enligt en rullande schema, vilket innebär att först inkomna order tillverkas alltid först. Vi särbehandlar inga order.

Våra leveranstider för varor som skall måttillverkas ligger normalt på mellan: 2 -3 veckor och leveranstiden för just din order kan variera beroende på när i produktionscykeln kommer ordern in.

Projektordukar som finns i lager skickas normalt inom 2-3 dagar.

Reservdelar skickas inom 1-2 dagar (räknat från dagen då betalningen kommit in)

Leveranstabell: Se här våra leveranstider

Leveransförseningar...händer det ?

Den utlovade leveranstiden betyder datum då dina produkter skickas från vårt lager. Sedan tar det alltid cirka 2-3 dagar till innan varorna anländer hos dig. Vi underrättar dig alltid via mejl när dagen för utskick av färdiga varor börjar närma sig.

I vissa fall kan dock leveranstiden dra ut på tiden på grund av produktionsproblem, stor orderstock, eller brist på vissa råvaror.

Även om våra produktionsenheter gör allt för att alltid ha välfyllda lager, så kan det inträffa att just din utvalda specifika tygsort/färg kan ta slut. I sådana fall brukar vi kontakta kunden och meddela lite längre leveranstid.

!