Montera bottenlist

Panelgardiner (skärmgardiner)

MONTERING

 

 I den nedre delen av paneler är en fåll klar för montering av nedre vikter (bottenlister).

Skjut in dem medföljande  listerna på plats.

 

 Bottenlisten på plats !

 

 Panelgardinen är nu klar att användas !