Montera bottenlist

Panelgardiner (skärmgardiner)

MONTERING
 Montera botten tyngder i panelgardinens tyglängder steg A

 I den nedre delen av paneler är en fåll klar för montering av nedre vikter (bottenlister).

Skjut in dem medföljande  listerna på plats.

 Montera botten tyngder i panelgardinens tyglängder steg B

 Bottenlisten på plats !

 Montera botten tyngder i panelgardinens tyglängder steg C

 Panelgardinen är nu klar att användas !

   
!