Ombyggnad Persienner 25 mm

Hos oss beställer du detaljer som är nödvändiga för ombyggnad av dina persienner och för efterföljande uppmontering.

Detta är en persienn för frihängande montage.

Utseendet kan skilja sig åt mellan olika persienntyper, men gemensamt för dessa är att lås-mekanism samt vrid-mekanism sitter direkt på persiennens front.

Lägg persiennen med insidan mot dig.
Vrid försiktigt på vridstången ...tills...
Stålaxeln som sitter inuti ställer sig i detta läge...
Med hjälp av en plattång börjar du förflytta stålaxeln åt höger.
Du skall flytta axeln åt sidan tills du får fri tillgång till mekanismen
Drag ut linan från mekanismen.

(Dra mot dig)

Lossa vridstången genom att lossa kroken

Genom att sära på listens kanter, lyft ur vridmekanismen.

Nu är vridmekanismen borta !

 

 Tryck ut låsmekanismen utåt

 

 Man får ta i ganska hårt för att mekanismen skall lossna...

 

 Tag gärna hjälp av en tång eller liknande för att tvinga mekanismen ut.

 

 När mekanismen är avlägsnad, dra in stålaxeln tillbaka på sin plats.

 

 Axeln i bra läge..

 

 Trä wirehuvudet över axelns ända på samma sida som linorna sitter på...

 

 Dra åt skruven med hjälp av en liten skruvmejsel.

 

 Tryck ner upphängnigns byglar i överlisten uppifrån...

 

 Tryck till med tummen för att få dem ner i listen.

 

 Det går även att skjuta in byglar från sidan på persiennen.

 

 Nu sitter byglarna på plats...

 

 Du fortsätter monteringen  i ditt fönster precis som för mellanglas persienn...

 

 Det ser ganska snyggt ut på persiennens framsida...

 

 ...medan om du vänder på persienn så kan du se hålen som blev kvar efter ombyggnad.

 

 Hitta något lämpligt material att täcka över hålen. Vita persienner är enklast att åtgärda..

 

 Vi kan i viss mån ställa upp på att leverera några småbitar av samma lamell som användes till dina persienner.

Du kan välja att på egen hand montera lamellen inuti persienn...

 

 .. eller sätta fast den på utsidan, med t.ex. dubbelhäftande tejp.

Oftast försvinner hålen gömda bakom gardiner, mm...

!