RTS - RADIOSTYRNING ELERO

RTS = Radiostyrningssystem för 24 V DC och 230 V AC motorer för enkel installation med minimal kabeldragning framför allt för hemmet, men också för butik/kontor där minimal kabeldragning är ett krav, t.ex. K-märkta byggnader. Räckvidden är hela 20 m genom två armerade betongväggar. Upp till 12 olika sändare per mottagare. Lämplig för enskilda solskydd och mindre grupper av solskydd i hemmiljö.
För att den inbyggda motorn skall kunna manövreras på ett bekvämt sätt, krävs det ett lämplig typ av styrdon.
Nedan presenteras komponenter som är avsedda för olika typer av styrning av den inbyggda motorn.
För att veta vilka komponenter som behövs, kan det vara bra att ha klart för sig vilken KONFIGURATION man önskar.

MonoTel 2 Vit

28.205.0001
exkl. Leverans kg
Radiostyrning via en Elero handsändare är tack vare det lättöverskådliga handhavandet enkelt och tillförlitligt även vid mer komplexa installationer.ProLine - enkelt smarta styrningar
 • för styrning av en eller flera mottagare
 • Stora knappar för Upp-Stopp-Ner
 • Standardbatterier

MonoTel 2 Titanium Grey

28.207.0001
exkl. Leverans kg
Radiostyrning via en Elero handsändare är tack vare det lättöverskådliga handhavandet enkelt och tillförlitligt även vid mer komplexa installationer.ProLine - enkelt smarta styrningar
 • för styrning av en eller flera mottagare
 • Stora knappar för Upp-Stopp-Ner
 • Standardbatterier

Vario Tel Vit

28.245.0001
exkl. Leverans kg
Ny flerkanalig ProLine fjärrkontroll för solskyddsanläggningarRadiostyrning via en Elero handsändare är tack vare det lättöverskådliga handhavandet enkelt även vid mer komplexa installationer.ProLine - enkelt smarta styrningar
 • 5-kanals fjärrkontroll
 • Separat knapp för val av kanal
 • 5 LED för separat indikering av vald kanal
 • Stora knappar för Upp-Stopp-Ner
 • Standardbatterier

Vario Tel Silver

28.246.0001
exkl. Leverans kg
Ny flerkanalig ProLine fjärrkontroll för solskyddsanläggningarRadiostyrning via en Elero handsändare är tack vare det lättöverskådliga handhavandet enkelt även vid mer komplexa installationer.ProLine - enkelt smarta styrningar
 • 5-kanals fjärrkontroll
 • Separat knapp för val av kanal
 • 5 LED för separat indikering av vald kanal
 • Stora knappar för Upp-Stopp-Ner
 • Standardbatterier

AstroTec 868

28.320.0001
exkl. Leverans kg
Nytt tidur med inbyggd sändare i ProLine-serien. För persienner och fönsterjalusier.Den innovativa radiotekniken med en egen frekvens garanterar säker och exakt styrning. Även finjustering på persienner och fönsterjalusier kan göras. Det extremt kompakta formatet på mottagaren Combio-868 gör att alla vanliga motorer kan anslutas till ProLine radiostyrningar.

ProLine - enkelt smarta styrningar
 • Tidur med inbyggd sändare
 • Svenska menyer (15 språk)
 • Förinställd på fabrik
 • Full Astro-funktion, globalt användbar
 • Automatisk omkoppling sommar-/vintertid
 • Semesterfunktion
 • Sol- och skymningsfunktion
 • Mellanposition
 • Ventilations- alt. lamell-vinklings-läge
 • Enkelt montage utan väggdosa
 • Kontroll-LED vid sändning
 • Standardbatterier
!